Anadolu Coğrafyası Keşif ve Araştırma Topluluğu

Türkiye Dağcılık Federasyonu İl Temsilcileri belli oldu. liste şu şekilde:

Read More

Türkiy Dağcılık Federaesyonu’nun 30/05/2016 tarihli Yürüyüş Liderliği Talimatı‘nın Geçici 1. Maddesi gereği, şartları sağlayanlar için Yaz ve/veya Kış Yürüyüş Liderliği Belgesi verilecektir. Yürüyüş Liderliği Belgesi’ni almak isteyenler başvurularını aşağıda belirtilen belgelerle kulüpleri aracılığı ile yapacaklardır.

Talimatın geçici maddesinin geçerlilik süresi 1 yıl olduğundan bu süre 29/05/2017 tarihinde dolacaktır.

İlgililere duyurulur.

 • Başvurular posta yoluyla ya da şahsen yapılacaktır.
 • Başvurularda, postada/kargoda yaşanacak gecikmelerden veya kaybolan evraklardan Federasyonumuz sorumlu değildir.

Duyuru tarihinden önce Geçici 1. Md.’ye istinaden başvurmuş olanların gerekli belgelerini Federasyonumuza iletmeleri, varsa eksik ödemelerini yapmaları gerekmektedir. Geçici 1. Md.’den bağımsız olarak bu belgeyi almayı hak edenler ilgili talimatın 17. Maddesi 4 ve 5 numaralı bentlerinde ayrıca belirtilmiştir. Bu kapsamda olan kişiler için belge ücreti 100 ₺olup Yürüyüş Liderliği Belgelerini ilgili talimatın 17. Maddesi 3 numaralı bendine göre talep edebilirler.

Not: Yukarıda yer alan koşullara uymayanlar federasyon tarafından düzenlenecek olan Yürüyüş Liderliği Kursuna katılmaları ve başarılı olmaları gerekmektedir.

 

Kaynak: www.tdf.gov.tr

  Pazar günü yürüyüş etkinliği için bir araya gelen Didim Dağcılık ve Doğa Sporları üyeleri, buluşma noktalarında Bakanlık görevlileri, İl Kültür ve Turizm yetkilileri ve Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği ve(TÜRSAB) BYK temsilcisi ile karşılaştı. Yasa ve yönetmeliklere göre yürüyüş koşullarının uygun olmadığını belirten yetkililer tutanak düzenledi. Didim Dağcılık ve Doğa Sporları yöneticisi Nusret Tankal konuyla […]

Read More

Türkiye Dağcılık Federasyonu’nun merkez teşkilatında istihdam edilmek ve faaliyetlerinde görevlendirmek üzere bir (1) adet sözleşmeli antrenör alınacaktır. Sözleşmeli personel giriş sınavı 15 Ocak 2017 tarihinde sözlü mülakat usulü ile Ankara’da yapılacaktır.

 

İlan metnini ayrıca indirmek için buraya tıklayınız.

 

SÖZLEŞMELİ ANTRENÖR ALIMI ESASLARI

I- MÜLAKATA BAŞVURU ŞARTLARI

A- Genel Şartlar

 1. Başvuru tarihinin son günü itibariyle 40 yaşından büyük olmamak,
 2. Erkek adaylarda askerlikle ilişkisi olmadığına dair belge,
 3. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı bulunmamak,
 4. 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliğine veya ilgili federasyon disiplin talimatına göre bir defada altı aydan fazla, değişik suçlardan toplam bir yıldan fazla veya doping suçu nedeniyle ceza almamış olmak,
 5. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçları ile şike veya teşvik primi suçlarından mahkum olmamak,

B- Özel Şartlar ve Başvuruda İstenen Belgeler

Sözleşmeli antrenör olarak çalıştırılacak kişide aşağıdaki şartlar aranır ve başvuruda ibraz edilmesi istenir.

 1. Üniversitelerin beden eğitimi ve spor öğretimi veren yükseköğretim kurumlarından veya yurt dışındaki dengi okullardan mezun olunan diploma veya mezuniyet belgesi
 2. En az 2. Kademe Dağcılık Antrenörlük Belgesi (vizeli)
 3. T.C. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 4. Özgeçmiş

II- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, TARİHİ VE MÜLAKAT

Adaylar, başvurularını 20.12.2016 tarihinden 10 Ocak 2017 tarihi mesai bitimine kadar gerekli belgeler ile Türkiye Dağcılık Federasyonu Ankara Genel Merkezi’ne şahsen veya posta yolu ile başvuracaklardır. Posta gönderiminde yaşanan sıkıntılardan dolayı zamanında ulaşmayan evraklar işleme alınmayacaktır.

Mülakata katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuru yapanlar mülakata çağrılacaktır. Mülakata çağrılan adaylar, T.C. Kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı yanlarında bulunduracaklardır.

Türkiye Dağcılık Federasyonu gerekli gördüğü takdirde mülakat yeri ve tarihinde değişiklik yapabilir.

III- MÜLAKAT İŞLEMLERİ

Mülakatta adaylar, komisyon üyelerinin her biri tarafından;

 • Dağcılık,
 • Spor Kültürü ve Spor Mevzuatı,
 • Genel Kültür,
 • Vatandaşlık,
 • Muhakeme Gücü ve İfade Yeteneği,
 • Temsil Kabiliyeti

yönünden ayrı ayrı değerlendirilecektir.

Mülakat sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler ile kazanan adaylardan istenilecek belgeler; www.tdf.gov.tr internet adreslerinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

İtirazlar, sonuçların ilan edilmesinden itibaren 3 (üç) iş günü içinde yazılı olarak Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanlığı’na bizzat yapılacaktır. Postayla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. İtirazlar, en fazla 2 (iki) iş günü içinde ilgili komisyon tarafından incelenerek karara bağlanacak ve adayın e-posta adresine bildirilecektir.

IV- GERÇEĞE AYKIRI BEYAN

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılacak ve sözleşme yapılmış ise sözleşmeleri iptal edilecektir. İdare tarafından kendilerine bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte ilgiliden tahsil edilecektir. Bu kişiler hakkında ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

İlgililere duyurulur.

 

 

(.tdf.gov.tr)

DOÇ.DR. BAŞAR HEDEFLERİ ARASINDA EVERES TEPESİNE TIRMAMANIN OLDUĞUNU SÖYLEDİ (BEKİR KOCA - OZAN KÖSE/TRABZON-İHA)

DOÇ.DR. BAŞAR HEDEFLERİ ARASINDA EVERES TEPESİNE TIRMAMANIN OLDUĞUNU SÖYLEDİ (BEKİR KOCA – OZAN KÖSE/TRABZON-İHA)

Fransa Alpleri’nde çığ düşmesi sonucu beş dağcı hayatını kaybetti, iki dağcıya ise henüz ulaşılamadı. Kazayla ilgili açıklamada bulunan Hautes-AlpesBölgesi Valisi Pierre Besnard, “Öğleden sonra Pelvoux kasabası yakınlarındaki yaklaşık 4.000 metre yüksekliğindeki Ecrins dağlık bölgesine çığ düştü. Çığdan 3 ayrı dağcı grubu etkilendi. Beş kişi olayda hayatını kaybederken, iki kişi ise hala kayıp. Arama kurtarma çalışmalarımız sürüyor.” dedi.

Olayda bir dağcının ağır yaralandığı ve kazada ölenler arasında yabancı dağcıların bulunduğu kaydedildi.

Hautes-Alpes Bölgesi Valisi Pierre Besnard, “Arama-kurtarma ekipleri iki helikopterle bölgedeki kayıp dağcıları arama çalışmalarını yürütüyor. İçinde dağlık bölgelerin de bulunduğu Ecrins Ulusal Parkı her yıl yaklaşık 800.000 turist tarafından ziyaret ediliyor.” açıklamasında bulundu.

 

 

(findiktv)

TDF’nin resmi sitesinden yapılan açıklamada daha önceki başkanın başarılarını görmezden geldiği Milli Dağcı Tunç Fındık yeni başkan tarafından şu şekilde kutlandı;     Dağcımız Tunç FINDIK Nepal’in Himalaya dağlarındaki 7126m yüksekliğindeki Himlung Himal dağının ilk Türk çıkışını 29 ekim 2016 tarihinde gerçekleştirdi. Annapurna bölgesinin kuzeyinde, Tibet sınırındaki kar ve buz tırmanışı ile çıkılan Himlung doruğunun ana […]

Read More

cq-bepdxyaakfhz

ANKARA’DA gerçekleştirilen 4. Olağan Genel Kurul’da, başkanlık için Ersan Başar ve Yusuf Biltekin yarıştı. 226 delegenin 113 oyunu alan Ersan Başar, yeni başkanı oldu. Diğer aday Yusuf Biltekin 111 oyda kalırken, 2 oy ise geçersiz sayıldı.

Ersan Başar, seçimden önce yaptığı konuşmada, yenilikçi bir yol haritası çizeceklerini belirterek, “Sürdürülebilir dağcılık hedefiyle, belirlediğimiz ve büyüterek koyacağımız hedeflerimizi gerçekleştirme uğraşı içinde olacağız. Günümüze ayak uydurarak, dünya federasyonları ile yarışabilir düzeye gelmek için çalışacağız.” dedi.

Başkan Başar, seçildikten sonraki konuşmasında ise delegelere verdikleri destek için teşekkür ederek, her şeyi birlikte yapacaklarını ifade etti. Ersan Başar başkanlığındaki yönetim kurulunda ise, Ertuğrul Tugay, Süleyman Basa, Okay Vural, Aslan Yıldız, Yıldırım Güngör, Sercan Erol, Muhammed Doğan, Sinan Durgun, Metin Hellimoğlu, Yusuf Hakan Özdemir, Nurullah Eze, Nazif Makas, Muharrem Koç ve Emin Ali Kalcıoğlu yer aldı.

 

 

(hurriyet.com.tr)

Türkiye Dağcılık Federasyon başkanlığı adayı Nejat Akıncı’dan; “Benim istediğim dünya dağcılığında söz sahibi olacak, tabana, gençliğe önem veren, onlara kulak veren ve kulüpleriyle işbirliği içinde bir dağcılık federasyonu yönetimine merhaba demek. Koltuk sevdam yok! Beni yakından tanıyanlar zaten bilirler. Sadece 4 senelik zaman diliminde hedeflerime yönetim kurulum ve destek verecek herkesle birlik olarak gerçekleştirmek. Bayrağı bir […]

Read More

 

2014- 2015 YILLARINDA TÜRKİYE DAĞCILIK FEDERASYONU FAALİYETLERİNE KATILAN DAĞCILIK KULÜPLERİ İLE YAPILACAK OLAN İSTİŞARE TOPLANTISI 24-25 EYLÜL 2016 TARİHLERİNDE AŞAĞIDA BELİRTİLEN GÜNDEME GÖRE NEVŞEHİR DİNLER HOTELS DE YAPILACAKTIR.
YAPILACAK TOPLANTIYA KULÜPLERİ TARAFINDAN TEMSİLCİ OLARAK GÖREVLENDİRİLMİŞ OLAN GÖREVLİLERE ÖNEMLE DUYURULUR.
KULÜPLER İSTİŞARE TOPLANTISI PROGRAMI
————————————————————————-
24 EYLÜL 2016 – CUMARTESİ
11.00 – 13.00 KATILIMCILARIN KAYIT İŞLEMİ
14.00 – 15.00 TOPLANTININ BAŞLAMASI – SAYGI DURUŞU – İSTİKLAL MARŞI
FEDERASYON BAŞKANI’NIN AÇILIŞ KONUŞMASI
SPOR TIRMANIŞ – DÜNÜ BUGÜNÜ SUNU
DAĞ KAYAĞI – DÜNÜ BUGÜNÜ SUNU
15:00 – 16:30 KULÜP TEMSİLCİLERİNİN KONUŞMALARI
16.30 – 17.00 ÇAY MOLASI
17.00 – 18.30 KULÜP TEMSİLCİLERİNİN KONUŞMALARI
20. 00 AKŞAM YEMEĞİ VE DİNLENME
25 EYLÜL 2016 – PAZAR
08.00 – 09.30 KAHVALTI.
10.00 – 11.00 KULÜP TEMSİLCİLERİNİN KONUŞMALARI
11.00 – 11.30 ÇAY MOLASI
11.30 – 12.15 FEDERASYON BAŞKANININ KAPANIŞ KONUŞMASI
12.30 ÖĞLE YEMEĞİ VE AYRILIŞ

turkiye-dagcilik-federasyonu-dagcilik-fed-logo

Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin (IOC), 03 Ağustos 2016 tarihinde Brezilya’nın Rio kentinde düzenlediği 129. toplantısında, 2020 Tokyo Olimpiyatları’na 5 branşın eklendiği duyuruldu.

Federasyonumuz branşlarından Spor Tırmanış branşı Olimpik branş olarak Olimpiyat Komitesi (IOC) tarafından kabul edildi.
Bu kararla Federasyonumuz Olimpik branşlar arasında yer almıştır. 06 Kasım 2016 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurulumuzda delege sayımızın Olimpik olan sportif branşlara tanınan 300 delege üzerinden oy kullanılacaktır.

Bu nedenle ekli listede isimleri yayınlanan Kulüplerimiz Türkiye Dağcılık Federasyonu Ana Statüsü Madde – 7nin 7 bendine göre delegelerini kulüp üyeleri arasından Yönetim Kurulu kararı ile belirleyerek 30. Eylül 2016 tarihi mesai saati bitimine kadar federasyonumuza göndermeleri gereklidir.
Belirtilen tarihe kadar yapılmayan duyurular kabul edilmeyecektir. Önemle duyurulur.

15- 09-2016
Dağcılık Federasyonu Yönetim Kurulu

2016 YILI GENEL KURULUNA KATILABİLECEK KULÜPLER DELEGE SAYILARI için tıklayınız.

 

Kaynak: (tdf.gov.tr)