Anadolu Coğrafyası Keşif ve Araştırma Topluluğu

Yazan: Mustafa Mersinoğlu … “Dünyada herşey için, medeniyet için, hayat için, muvaffakiyet için en hakiki Mürşit ilimdir, fendir, ilim ve fen haricinde Mürşit aramak gaflettir, cehalettir, delalettir, yalnız ilim ve fennin yaşadığımız her dakikadaki safhalarının tekamülünü idrak etmek ve terakkiyatini zamanla takip eylemek şarttır. şu kadar bin sene sonra bugün aynen tatbike kalkışmak elbette ilim […]

Read More

“Ey Okur, senin de, benim gibi, kitap dostu olduğuna hiç süphem yoktur. Sevgilide birleşmemiz, bizi birbirimize rakip etmez, yakınlaştırır ” Fi 25 Safer sene 1311 (Ağustos 1893) Yüzbaşı Bal Hasan oğlu Necip Asım (1)   ÇOK OKUYAN MI ÇOK GEZEN Mİ BİLİR? Anadolu coğrafyasında böyle bir söyleyiş vardır. Bunun üzerine çeşitli düşünceler vardır ve bence […]

Read More