Anadolu Coğrafyası Keşif ve Araştırma Topluluğu

Duyurular

Artemis Kutsal Yolu Yürüyüşü Etkinliği Selçuk Belediyesi’nin Selçuk Efes Kent Belleği önderliğinde organize ettiği Leylek ve Doğal Yaşam Kültürü Festivalinde Zirve Dağcılık Selçuk Şubesi öncülüğünde, Özgür AYDOĞAN rehberliğinde Artemis Tapınağı ile Efes Antik Kenti arasında uzanan Via Sacra Ephesia yani Efes Kutsal Yolunu yürüyeceğiz. Efeslilerin Artemis’in doğumu nedeni ile her yıl Mayıs ayının beşinde rahipler […]

Read More

LEYLEK İÇİN PEDALLA Tarih: 13 AĞUSTOS 2017 Saat: 14:30 Katılım koşulları: Herkes katılabilir. Faaliyet hakkında: Selçuk Belediyesi’nin Selçuk Efes Kent Belleği önderliğinde organize ettiği Leylek ve Doğal Yaşam Kültürü Festivali kapsamında düzenlenen Selçuk Sulak Alanlarına gerçekleşecek bisiklet turuna katılacak ve coğrafyamızı Leyleklerin izinde pedallayacağız. Rota mesafesi ve süresi: Genelde asfalt ve toprak yollarda seyreden kolay […]

Read More

Merhaba Zirve Dağcılık üye ve dostları; Bayramda Çiçekçi baba olarakta bilinen Sandras Dağına misafir olacağız. Sinan İlhan rehberliğinde gerçekleşecek faaliyetimizin ilk durağı Köyceğiz olacak. Cumartesi sabahı göl kenarında kahvaltı sonrası manzaralı bir yoldan sultaniye Kaplıcalarını ziyaret edeceğiz. Biryandan kaplıcaların tarihini öğrenip diğer yandan çamur banyosu yapılabilir. Akşam Sandras dağı eteklerindeki Gölcük kenarında harika bir noktada […]

Read More

RODOS ADASINA YOLCULUK – YUNANİSTAN Tarih: 29-31 Temmuz 2017 Anadolu Coğrafyası yolcuları olarak yine düşüyoruz yollara. Arkadaşlar bu yolculukta feribot kalkış yeri, Rodos Adasına ulaşım ve ada içi ulaşım gibi konularda beraber hareket edeceğiz. Baştan söyleyelim bu turistlik bir gezi değil, hizmet ve konfor beklentisi olanlar kesinlikle katılmasınlar. Bizim ekibimiz standart tur anlayışı dışında seyahat […]

Read More

KARIA YOLU 1. ve 2. ETAPLARI Tarih: 4- 5 Şubat 2017 Cumartesi-Pazar Saat: 07:00 Katılım koşulları: Katılmak için aşağıdaki duyuruyu eksiksiz okumanız mecburidir. Üye veya misafir herkes bu etkinliğe katılabilir. Faaliyet Hakkında: Merhaba zirveci dostlarımız, Selçuk Şube olarak Karia Yolunu yüyümeye başlıyoruz. Özgür Aydoğan rehberliğinde; Hafta sonunu kapsayacak olan faaliyetimiz içinde Karia Yolu’nun ilk 2 […]

Read More

Türkiy Dağcılık Federaesyonu’nun 30/05/2016 tarihli Yürüyüş Liderliği Talimatı‘nın Geçici 1. Maddesi gereği, şartları sağlayanlar için Yaz ve/veya Kış Yürüyüş Liderliği Belgesi verilecektir. Yürüyüş Liderliği Belgesi’ni almak isteyenler başvurularını aşağıda belirtilen belgelerle kulüpleri aracılığı ile yapacaklardır.

Talimatın geçici maddesinin geçerlilik süresi 1 yıl olduğundan bu süre 29/05/2017 tarihinde dolacaktır.

İlgililere duyurulur.

 • Başvurular posta yoluyla ya da şahsen yapılacaktır.
 • Başvurularda, postada/kargoda yaşanacak gecikmelerden veya kaybolan evraklardan Federasyonumuz sorumlu değildir.

Duyuru tarihinden önce Geçici 1. Md.’ye istinaden başvurmuş olanların gerekli belgelerini Federasyonumuza iletmeleri, varsa eksik ödemelerini yapmaları gerekmektedir. Geçici 1. Md.’den bağımsız olarak bu belgeyi almayı hak edenler ilgili talimatın 17. Maddesi 4 ve 5 numaralı bentlerinde ayrıca belirtilmiştir. Bu kapsamda olan kişiler için belge ücreti 100 ₺olup Yürüyüş Liderliği Belgelerini ilgili talimatın 17. Maddesi 3 numaralı bendine göre talep edebilirler.

Not: Yukarıda yer alan koşullara uymayanlar federasyon tarafından düzenlenecek olan Yürüyüş Liderliği Kursuna katılmaları ve başarılı olmaları gerekmektedir.

 

Kaynak: www.tdf.gov.tr

Türkiye Dağcılık Federasyonu’nun merkez teşkilatında istihdam edilmek ve faaliyetlerinde görevlendirmek üzere bir (1) adet sözleşmeli antrenör alınacaktır. Sözleşmeli personel giriş sınavı 15 Ocak 2017 tarihinde sözlü mülakat usulü ile Ankara’da yapılacaktır.

 

İlan metnini ayrıca indirmek için buraya tıklayınız.

 

SÖZLEŞMELİ ANTRENÖR ALIMI ESASLARI

I- MÜLAKATA BAŞVURU ŞARTLARI

A- Genel Şartlar

 1. Başvuru tarihinin son günü itibariyle 40 yaşından büyük olmamak,
 2. Erkek adaylarda askerlikle ilişkisi olmadığına dair belge,
 3. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı bulunmamak,
 4. 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliğine veya ilgili federasyon disiplin talimatına göre bir defada altı aydan fazla, değişik suçlardan toplam bir yıldan fazla veya doping suçu nedeniyle ceza almamış olmak,
 5. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçları ile şike veya teşvik primi suçlarından mahkum olmamak,

B- Özel Şartlar ve Başvuruda İstenen Belgeler

Sözleşmeli antrenör olarak çalıştırılacak kişide aşağıdaki şartlar aranır ve başvuruda ibraz edilmesi istenir.

 1. Üniversitelerin beden eğitimi ve spor öğretimi veren yükseköğretim kurumlarından veya yurt dışındaki dengi okullardan mezun olunan diploma veya mezuniyet belgesi
 2. En az 2. Kademe Dağcılık Antrenörlük Belgesi (vizeli)
 3. T.C. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 4. Özgeçmiş

II- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, TARİHİ VE MÜLAKAT

Adaylar, başvurularını 20.12.2016 tarihinden 10 Ocak 2017 tarihi mesai bitimine kadar gerekli belgeler ile Türkiye Dağcılık Federasyonu Ankara Genel Merkezi’ne şahsen veya posta yolu ile başvuracaklardır. Posta gönderiminde yaşanan sıkıntılardan dolayı zamanında ulaşmayan evraklar işleme alınmayacaktır.

Mülakata katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuru yapanlar mülakata çağrılacaktır. Mülakata çağrılan adaylar, T.C. Kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı yanlarında bulunduracaklardır.

Türkiye Dağcılık Federasyonu gerekli gördüğü takdirde mülakat yeri ve tarihinde değişiklik yapabilir.

III- MÜLAKAT İŞLEMLERİ

Mülakatta adaylar, komisyon üyelerinin her biri tarafından;

 • Dağcılık,
 • Spor Kültürü ve Spor Mevzuatı,
 • Genel Kültür,
 • Vatandaşlık,
 • Muhakeme Gücü ve İfade Yeteneği,
 • Temsil Kabiliyeti

yönünden ayrı ayrı değerlendirilecektir.

Mülakat sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler ile kazanan adaylardan istenilecek belgeler; www.tdf.gov.tr internet adreslerinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

İtirazlar, sonuçların ilan edilmesinden itibaren 3 (üç) iş günü içinde yazılı olarak Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanlığı’na bizzat yapılacaktır. Postayla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. İtirazlar, en fazla 2 (iki) iş günü içinde ilgili komisyon tarafından incelenerek karara bağlanacak ve adayın e-posta adresine bildirilecektir.

IV- GERÇEĞE AYKIRI BEYAN

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılacak ve sözleşme yapılmış ise sözleşmeleri iptal edilecektir. İdare tarafından kendilerine bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte ilgiliden tahsil edilecektir. Bu kişiler hakkında ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

İlgililere duyurulur.

 

 

(.tdf.gov.tr)

Bayındır Alankıyı Yaylası Dağ Yürüyüşü Tarih: 25 Aralık 2016 Katılım koşulları: Katılmak isteyenler ulaşım ücretini araç dolmadan bizlere ulaştırıp, yer ayırtabilirler. Üye veya misafir herkes katılabilir. Faaliyet hakkında: Araçlarımız ile yola çıktıktan sonra güzergah üzerinde bir köy kahvesinde kahvaltı yapacağız. İlk durağımız Bayındır’da Rum, Ermeni ve diğer azınlıkların Türkler ile birlikte yaşadığı tarihi Kurt Mahallesi […]

Read More

3 – 4 Aralık 2016 tarihleri arasında Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi (AKKM) Fuar alanında; · Dağcılık, · Bisiklet, · Okçuluk, · Kano, · Yelken, · İzcilik, · Kayak / Snowboard, · Yamaç paraşütü, · Atçılık, · Mağaracılık, · Tırmanış, · Motor sporları, · Oryantiring, · Dalış, · Off-road gibi doğa sporları alanlarında faaliyet […]

Read More

ANAYURTTAN ATAYURDA ALTAY DAĞLARI KEŞİF FAALİYETİ Tarih: 01-17 Temmuz 2017 Katılım koşulları: Bu faaliyete katılım kısıtlanmıştır. Etkinlik duyurusu bilgi paylaşımı ve iletişim amaçlıdır.  Faaliyet hakkında: 4 kişiden oluşan keşif ekibimiz İstanbul’da biraraya gelip Rusya’nın başkenti Moskova’ya oradanda aktarma ile Novosibirsk’e uçacak. Ekip üyeleri seyahatleri süresince Altay Cumhuriyeti coğrafyasını tanımak, sonraki faaliyetler için alt yapı çalışması […]

Read More