Yaz Yürüyüş Liderliği Başvurusu

DAHA ÖNCE BELİRTİLEN TARİHLERDE YAZ YÜRÜYÜŞ LİDERLİĞİ EĞİTİMİ İÇİN BAŞVURU SÜRESİNİN UZATILMASI HUSUSUNDA ADAYLARDAN GELEN YOĞUN TALEP ÜZERİNE BAŞVURU SÜRESİ 14 Eylül 2017 TARİHİNE KADAR UZATILARAK EĞİTİM TARİHİDE 1  HAFTA İLERİYE ÇEKİLMİŞTİR.

Tüm adayların tarih güncellemelerine dikkat etmesi önemlidir. Talebin fazla olması durumunda Ekim ayı içerisinde 2. bir kurs açılacaktır.

İLANIN GÜNCEL HALİ:

Federasyonumuz Yıllık Faaliyet planında yer alan Yaz Yürüyüş Liderliği Kursu 25 Eylül-01 Ekim 2017 tarihleri arasında Niğde, TDF Mümtaz Çankaya Dağ Evin’de yapılacaktır. Kursa başvurmak isteyen adaylar aşağıda belirtilen tüm belgeleri eksiksiz olarak 14 Eylül 2017 tarihinde mesai bitimine kadar federasyonumuz Ankara merkez ofisine göndermeleri veya elden teslim etmeleri gerekmektedir. Postada olan gecikmeler kabul edilmeyecektir. Gelen başvurular TÜRKİYE DAĞCILIK FEDERASYONU BAŞKANLIĞI YÜRÜYÜŞ LİDERLİĞİ TALİMATI ilgili maddeleri gereğince aşağıda belirtilen şartları sağlayan ve gerekli evrakları eksiksiz gönderenlerin belirlenerek ilan edilecektir. Eksik evrakı olanlar için başvuru tarihinden sonra evrak alınmayacaktır. Başvurular Sporcunun bağlı bulunduğu kulüp üst yazısı ile yapılacaktır. Eğitim kursu için 30 kişilik kontenjan bulunmaktadır. Kontenjandan fazla başvuru olduğu taktirde kursiyer kabulü şu şekilde olacaktır; daha önce talimat gereği kazanılmış haklardan başvurusu olmuş ancak başvurusu kabul edilmemiş adaylara öncelik tanınacak olup kontenjan aşımı yine olursa dağcılık lisans süreleri fazla olanlara öncelik verilecektir.

Yürüyüş Liderliği Kursuna katılacaklarda aranacak şartlar;

Madde 9 – (1)Yürüyüş Liderliği kursuna katılacaklarda aşağıdaki şartlar aranır.

a) T.C Vatandaşı olmak

b) En az 21 yaşını bitirmiş olmak,

c)En az lise ve dengi okul mezunu olmak,

d) Federasyon sporcu lisansına sahip olmak, liderlik kurs müracaatı mensubu bulunduğu kulübü tarafından yapılmış olmak,

e) Son üç yıl içinde açılan bir ilk yardım kursunu veya Federasyonun eğitim kurslarında verdiği ilk yardım kurslarından birini başarıyla bitirmiş olmak,

f) Taksirli suçlar ile, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak.

g) 07/01/ 1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ile Bağımsız Spor Federasyonlarının Disiplin veya Ceza Talimatlarına göre son üç yıl içinde olmak kaydıyla; bir defada 6 aydan daha fazla veya bu sure içerisinde toplamda 1 yıldan fazla ceza almamış olmak.

h) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı engeli olmamak.

Kursa Katılacaklardan İstenecek Belgeler;

(2) Kursa katılacaklardan aşağıdaki belgeler istenir.

a ) Nüfus cüzdanı fotokopisi,

b ) Diplomanın noter tasdikli fotokopisi,

c ) İkametgâh belgesi,

d) Sabıka Kaydı,

e ) Sağlık raporu,

f ) 4 adet vesikalık fotoğraf,

g) Başvuru dilekçesi

ğ ) Kurs başvuru harcının banka dekontu

h ) Disiplin ve ceza talimatı gereğince ceza alıp almadığına dair yazı.

ı ) İlk Yardım Belgesi

i) Dağcı Lisansı (vizeli)

j) Türkiye Dağcılık Federasyonu eğitim talimatına göre eğitim almış olanlar aldıkları dağcılık eğitim tamamlama belgesi. (Kursa katılacaklardan istenmemektedir. Bu belgeye haiz olanlar kurs almadan başvuruları halinde Yürüyüş Liderliği Belgesini direkt alırlar)

(3) Kursa katılmada üst yaş sınırı yoktur

(4) 10. maddede belirtilen yürüyüş parkurlarını istenilen zamanda bitiremeyenler ve yürüyüş düzenine uymayanlar kursa kabul edilmez ve ödedikleri ücret geri ödenmez.

Madde 10- (1) Kursta, kursiyerlerden kursun ilk günü; Yaz Yürüyüş Liderliği için; fazla meyilli olmayan ve yüksekliği 2000 metreyi geçmeyen bir alanda 20.000 metreyi molalar dahil 6 saatte yürümesi beklenir.

Kurs harcı 300TL olup Türkiye Dağcılık Federasyonu (Garanti Bankası, Anafartalar Caddesi Şubesi, TR06 0006 2000 7110 0006 2977 90) hesabına “Yaz Yürüyüş Liderliği Kursu” açıklaması ile birlikte yatırmaları gerekmektedir.

Not: Daha önce başvuru yapmış ancak belge alamamış kişilerin federasyondaki dosyalarında yukarıda belirtilen evraklar var ise bunları dilekçelerinde açıkça belirterek bu evrakların kullanılmalarını istedikleri durumu bildirdiklerinde bahse konu olan evrakları dosyalarına koymayabilirler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Previous post Çiçek Baba’nın izinde Yörük patikaları
Next post Dünyanın en zor kayasına tırmandı
Translate »