Sisam Adası (Samos) “Yunanistan”

 

Sisam Adası (Samos) “Yunanistan”

Vathy Kasabası

Türkçede Sisam Adası olarak adlandırılan Samos, Türkiye’ye en yakın en güzel ve en turistik adalarından biri. Kuşadası Dilek Yarımadası Milli Parkı’na olan en yakın mesafesi 1,5 km.den biraz fazladır. 480 kilometrekarelik yüz ölçümüne sahip 30 bin nüfuslu ada ünlü matematikçi Pisagor’un doğduğu yer olarak da bilinir. Ege Denizi’ndeki sekizinci büyük adadır.

Samos kelimesi Fenike kökenli olup yüksek dağlarla çevrili, kıyı şeridi demektir.

Osmanlı’nın susam ihtiyacını karşıladığı için adanın ismi Sisam olarak anılmıştır.

Eski çağlarda verilen diğer isimler: Doryssa, Anthemis, Dryoussa, Strabon Stefani, Phyllis’dır.

 

Ada hoş sessiz, harika koyları ve plajları ile doğal güzellikte şaşırtıcı bir yer. Asıl kasaba olan: Vahti, yani Samos Kasabası, adanın kuzeybatı kıyısında, korunaklı bir limanda bulunuyor. Şehir, bu limanın bulunduğu koyun çevresinde, anfi tiyatro şeklinde inşa edilmiş.

Samos adasında yaşayan insanlar oldukça konuksever gerçek ada insanları. Bağlara özen göstererek tadı, aroması ve rengiyle ünlü tatlı Samos şarabını imal etmeye devam ediyorlar..Uluslararası ödül ve madalya kazanmış bir şaraptır.
Ege bölgesine has renkleri ile inşa edilmiş evlerle kıyı şeridi son derece güzel kumsallarla hoş bir izlenim bırakıyor.
Koyun gerisinde yumuşak tepelerde dar pencereleri ve ahşap balkonlarıyla karakteristik eski evler geçmiş dönemi canlandırıyor.

 

Samos halkı aromatik bitkiler topluyor, üstün kaliteli bal üretiyor ve ayrıca çömlekçilik ve seramikçilikle uğraşıyorlar.
Samos adasından her gün normal gemi yada hızlı giden Gemiler aracılığıyla diğer Yunan adalarına ya da Pire, Selanik ve Kavala geçebilirsiniz.

 

Kouros Heykeli

Müzeler
Turistler için, dostça bir atmosfere ve 4.5 metre boyunda dev bir antik Yunan “Kouros” heykelinin sergilendiği güzel bir “Arkeoloji Müzesi var.Yazı içindeki fotoğrafta da görebileceğiniz gibi bir insanın üç katı büyüklüğündeki bu devasa anıt, dünyada başka yerlerde kolay görülebilir türden değil…

Vathy ile Pythagorio kasabası arasındaki bölgede yer alan Mytlinii köyünde ise, Paleontoloji Müzesi var ve içindeki 10 milyon yıl öncesinden kalan hayvan fosilleri görülmeye değer.

Pisagor

 

Adanın güneydoğu kısmında daha küçük bir kasaba olan “Pithagorio” var. Antik başkent: yani antik Samos, burada kurulu imiş. Vahthy’den 14 km. uzaklıkta. Kasabanın ismi: burada doğan, antik çağın ünlü matematikçisi Pisagor’dan geliyor.

 

Hera Tapınağı

 

Mitolojiye göre tanrıça Hera bu adada doğmuş tapınağı ise Hereoda’dır. Batıda havaalanının ilerisinde “Hera Tapınağı”nın, yani Heraion’un kalıntıları var. Zamanında dünyanın en büyük tapınağı olması planlanan bu yer, hiçbir zaman tamamlanmamıştır. Eğer Türkiye’nin Selçuk ilçesindeki Efes antik Şehri yakınlarındaki Artemis Tapınağı yapılmamış olsaydı, ana tanrıça Hera için yapılmış olan bu tapınak: dev boyutuyla, dünyanın yedi harikasından biri olacakmış. Ancak, Efesliler kendi tapınaklarının ölçüsünü biraz daha zorlayarak, boyut olarak ta, gösteriş olarak ta, komşuları Samos’luların bu görkemli tapınaklarını geçmişler. Ne var ki, bugün her iki tapınağın durumu da birbirinden pek farklı değil. Ziyaretçilerin, ayağa kaldırılmış tek sütun, çevredeki tanrıça heykelleri ve zemin kalıntılarından tapınağın bir zamanlar nasıl etkileyici olduğunu hayal etmeleri gerekiyor. Çevrede: bir roma hamamı, başka tapınaklar ve antik yerleşimden kalan diğer kalıntılar da görmek mümkün.

 

Adanın ilk yerleşimcisi M.Ö 1360 yılında Argonautlardan Ancaeustur. İlk sakinleri ise Karesliler Lelegesler ve Pelasgianslardır. İyonlalılar M.Ö. 1.000 civarında adaya ulaşmıştır.

 

Samos Adası Ionya’da kurulmuş 12 kent devletinden biridir.

 

İyon ve Karya karışım bir halktan oluşan Samoslular gemi yapımında da çok ustaydılar. Onlar aynı zamanda usta dokumacı, usta çömlekçi ve usta tunç işleyicisi idiler. Mallarını Mısırdan Anadolu’ya, Karadeniz’e İtalya ve İspanya’ya kadar uzanan geniş bir coğrafyada sattılar.

 

 

Sisam adasına Eyalet-i Mümtaze Statüsu Verilmesİ

İon birliğine katılan ada Geomoroslar’ın hâkimiyetinde kaldıktan sonra Perslerin eline geçti. Uzun süre çeşitli devletlerin hâkimiyetinde kalan ada, Selçuklu Türklerinin Anadolu’ya yerleşmesinden sonra Türk akıncıları tarafından fethedilmek istendi. 15. yüzyılın sonlarında Fatih Sultan Mehmed tarafından ele geçirildi.

 

Sisam adasına eyalt-i mümtaz statüsü verilmesi

 

Hera Tapınağı

 

1821 yılında başlayan Yunan isyanı çok kısa zamanda Ege Denizindeki bazı adalara sıçramış ve bu durum Osmanlı Devletini zor duruma bırakmıştır. İyi örgütlenen adalar halkı Mora Yarımadasına asker ve mühimmat taşıyan Osmanlı Donanmasına ait gemilere saldırıp Osmanlı deniz gücünü etkisiz kılarak Mora’ya yardım ulaşmasını engellemişlerdir.

Osmanlı idaresi, egemenliğinde kalan adalarda bazı tedbirler almak zorunda kaldı. Bu bağlamda 12 Kasım 1829 tarihinde ilan edilen emr-i ali Osmanlı idaresindeki adalarda Rumların eskiden beri sahip oldukları imtiyazların devamını garanti ederken, isyana katılan Rumların cezalandırılmayacağını ve umumi af çıkarılacağını beyan ediyordu.

10 Aralık 1832 de adaya özerklik veren imtiyaz fermanı ilan edilmiş İngiltere Fransa ve Rusya’nın hamiliğini üstlendiği ada üzerindeki Osmanlı egemenliğini Sisam Beyinin tayini ve adanın her yıl 400.000 kuruş vergi vermesi sonuçlanmıştır.

Ada özerk statüye sahip olmasından sonra adada istikrarsızlık hiç bir zaman eksik olmadı.

1902 yılında Temıstokli Sofuli adaya gelmesiyle birlikte olaylar başlamış. Osmanlı merkez yönetimi, adada süregelen bu durum karşısında, olasılıkla adanın hamisi devletlerin müdahalesini engellemek amacıyla, kuvvet kullanmak yerinde adaya tahkik heyetleri göndermiş ve sık sık Sisam beylerini değiştirmek zorunda kalmıştır. 1902 den 1907 yılına kadar dört Sısam beyi atanmıştır. 26 Aralık 1907 II Abdülhamit Kopas efendiyi Sisam Beyi olarak tayin etmiştir. Kopas Efendi Sisama atanmasının adaya siyasi açıdan huzur ve asayişi tam olarak getirmedi. 22 Mart 1912 de İstavro Bareti tarafından öldürüldü.

 

Balkan Savaşı’na son veren Londra Antlaşması’yla ada 1912’de Yunanistan’a bırakıldı. 2. Dünya Savaşı’nda Almanlar tarafından işgal edilen ada savaştan sonra yeniden Yunanistan’a verildi.
Alman işgali sırasında çok sayıda Samoslu Kuşadası üzerinden Orta doğuya gitti.

 

 

Samos’luların Ege’de önemli bir deniz gücü oldukları dönemde yani MÖ.7’nci yüzyılda, ada önemli bir güç merkezi durumundaydı. MÖ.538 yılında ise, acımasız bir lider olan Polykrates başa geçti. Ticaret ve korsanlık yaparak, büyük bir servet biriktiren zalim Samos Tiranı Polikrates (M.Ö.532-522) gittiği her yere savaş ve yıkım götürüyor, her şeyi o kazanıyor, sürekli gücüne güç katıyordu. Bir çok adayı ve Iyonya’daki bazı siteleri ele geçirmiş ellişer kürekli yüz savaş gemisi, bin okçusu vardı.

Miletosun yardımına koşan Lesbos (Midilli) savaşçılarını bir deniz zaferinden sonra esir almış, onları zincire vurarak Samos Kalesi etrafındaki derin hendekleri kazdırmıştı.

Büyük matematikçi Pitagor’un Demokrasi yanlısı fikirleri için güney İtalya’ya sürgün edilişi bu zamanda rast geliyor.

Buna rağmen Samos adası Polykrates döneminde altın çağını yaşadı. 19’ncu yüzyılda, tütün ticareti ve denizcilik sayesinde, büyük bir zenginlik ortaya çıktı.

Mimarlık ve mühendislik harikalarından sayılan 3 eserin yine bu dönemlerde bu adada yapıldı
Bu eserler şunlardır:
1-) Dağın tepesinde kayalara açılan 1 km uzunluğundaki su tüneli.
2-) 35 metre derinliğe yapılan Samos Limanı Mendireği (350 m uzunlukta).
3-) Ve tanrıça Hera için inşa edilen büyük tapınak.

Dünyanın kendi ekseni etrafından dönmesi ve güneşin etrafında elips çizmesi ilk beyan eden ilk büyük astronot Aristarhus bu adada doğdu.

 

Ayrıca o zamanlar da meşhur şair ve Ibycos yaşamıştı.

SAMOS ADASINDA GÖRÜLECEK YERLER

 

Mytilinii Kasabası

Vathy ile Pythagorio kasabası arasındaki bölgede yer alan bu köydeki Paleontoloji Müzesi, içindeki 10 milyon yıl öncesinden kalan hayvan fosilleriyle görülmeye değerdir.

Pythagorion Kasabası

Vathy’den 14 km uzaklıktaki şirin bir kıyı kasabasıdır. Kasaba ismini burada doğan antik çağın ünlü matematikçisi Pisagor’dan alır. Kapılarının önü renk renk sardunyalarla süslü müstakil evlerin olduğu dar sokaklarına yapılacak kısa bir yürüyüş Tipik bir Yunan Ada’sı kasabasının tüm sakinliğini gezginlerine tattıracaktır.

Pithagorio şehrinin güzel rıhtımı ve kale kalıntıları görülmeye değer. Buranın tertemiz sularında yüzüp güneşlenmek, geleneksel iş ve ürünlerle uğraşan konuksever insanlarla tanışmak ve gece hayatını sonsuz yaşamak isteyenler için eşsiz bir yer. Polykrates döneminden kalan tek kanıt: antik yapılar arasında, hala ayakta duran, günümüzde güçlendirilmiş olan dev mendirek. Çevredeki kırsal bölgede, iki büyük planın izleri daha görülüyor.

 

Pithagorio’nun yukarılarındaki tepelerde, Polykrates’in zenginlik ve gücünün, belki de en şaşırtıcı örneği var. İçme suyu amaçlı M.Ö 530 yıllarında açılmış olan bu tünel, bu konuda hidrolik tarihinde bir ilktir. Pithagorio’ya 3 km. uzaklıkta. Kaynak suyunu: 1 km. ötedeki yerleşime getirebilmek için, Megaralı Eupalinio tarafından 2500 yıl önce, dağın 9 metre altında dağın iki yamacından, iki ekıp tarafından ölçümleri yaptıktan sonra birlikte çalışmalarının sonucu dağı oyularak yapılmış. Tüm hesaplamalara rağmen 1.046 m uzunluğundaki kemer küçük bir sapma dışında dağın tabanın ortasında buluştu Aradaki fark yalnız 1,5m idi.

KOKKARI

Ana şehirden 10 km. uzaklıkta iki koy arasında, Samos adasının en güzel turistik balıkçı köylerinden biri. Köyün: pitoresk rıhtımı görülmeye değer bir güzelliğe sahip. Ziyaretçileri adeta bir mıknatıs gibi kendisine çekiyor. akşamları hoş bir yemek ile başlatıp, Yunan müziği çalan tavernalarda devam ettirmek isteyenler için hoş ve sakin bir yer.

Bitki örtüsünün çok sık olduğu bu beldede, sahiller sonsuz, deniz tertemiz, barlar ve cafeler deniz üzerinde. Harika taverna ve clupleri ile adanın en canlı ve keyifli yeri. Sörf sevenler, burayı oldukça sık ziyaret ediyorlar. Kokkari’nin en kötü yanı, kumsallarının sürekli rüzgarlı ve dalgalı olması. Güzel bir sahil isterseniz: Kokkari’ye 3 km. uzaklıktaki lemonakia plajına veya hemen yanı başında Dünyaca ünlü Çamadu plajına gidebilirsiniz

 

KARLOVASİ

Adanın Kuzeybatı kesiminde, yemyeşil bitki örtüsü ile kaplı köyleri ve eşsiz kumsalları ile adanın ikinci büyük kenti Karlovasi yer almakta.
Liman, eski kent, orta kent, modern kent ve köyden oluşmuş özgün bir yer. Karlovasi eskiden önemli bir sepi merkezi olarak ün salmış.
Zengin konaklar, büyük ve süslü kiliselerin yer aldığı kent zamanında kültür ve sanat turizmi geliştirme yönünde başarılara imza atmış.

Ayrıca burada Samos Üniversitesi ve katedral büyüklüğünde bir kilise bulunuyor

Limanın 3,4 km ilerisinde solda potami sahiline gitmeden adanın şelalelerini görebilirsiniz

İç kesimlerdeki küçük ve sapa köyler, kendilerine has özelliklerini korumuşlar. Bunların en güzelleri Vurlıotes Manolates ve Ambelos’dur.

Adanın Güneybatı kesiminde büyük bir koyun ortasında ve kerkis dağının eteklerinde Marathokambos bulunuyor.
Marathokambos eski renklerini koruyan köy ve beldelerle çevrili. Kaldırım taşlı dar sokaklar, geleneksel kemerler, taş çeşmeler, güzel kiliseler, taştan inşa edilmiş evler ve geleneksel panayırların gerçekleştiği büyük meydanlar burada yer almakta.

Etkileyici Kerkis Dağı: vahşi güzelliği, mağaraları ile yürüyüşler için çok elverişli bir yer.

Ayrıca: adanın tek kumlu plajı olan Psili Amos; adanın batısında, Dilek yarımadasının hemen karşısında. Burada da; deniz muhteşem güzel, zemini kum ve uzun süre sığ kalıyor.

Vathy Limanı’nda yapılacak son iş ise, kentin hemen çıkışındaki Şarap Fabrikaları Kooperatifi’nin marketine uğramak. Şehir içine oranla şarap şişesi başına 1-2 euro daha ucuz olan bu marketten, lezzetlerine kefil olabileceğimiz türden şarapları bulabilmek mümkün. Şayet dönüş gününüz Pazar değilse, bu alış verişi dönüşe de bırakabilirsiniz.

 

NE SATIN ALINIR:
Adını matematikteki “Pisagor Üçgeni”nden bildiğimiz, antik çağın önemli filozof, matematikçi ve müzisyeni: Pisagor, Samoslu idi. Adada, bütün hediyelik eşya satıcılarında satılan “Pisagor Bardağı”na, içindeki çizgiyi aşacak miktarda sıvı koyduğunuz anda, özel bir sistem sayesinde, tüm sıvı bardaktan boşalıyor. Söylenene göre: bardak, Pisagor tarafından her kesin eşit miktarda şarap içmesi için icat edilmiş. Buna ek olarak, Ada’da yetişen muscat üzümlerinden yapılmış Tadı, aroması ve rengiyle ünlü: tatlı Samos şarabı alabilirsiniz.NE YENİR:
Samos restoranlarındaki yemekler, size ev hasreti çektirmeyecek kadar tanıdık gelecekler. Mezedes, dolmades, keftedes, homous, tzatziki, spanakopita, tarama, moussakka, loukoumades. Bu arada: frappe yani soğuk ve buzlu köpüklü kahve deneyebilirsiniz. Yalnız: adada, dikkat yemek saatleri biraz farklı. Öğlen yemeğini, saat: 17.00 civarında ve akşam yemeğini 23.00 civarında yiyorlar.

GECE HAYATI:
Somos: nispeten daha sakindir. Burada: Yunan müziği dinleyerek, ouzo ve Samos şarabı tüketilen taverna-restoran tarzı mekanlar ve birçok eğlenceli barlarda, akşamlarınızı geçirebilirsiniz

FOURNI ( Samos- İkaria – Patmos)

Samos yakınlarında bulunan Fourni adasını Miletten gelenlerin kurduğu söylenir. Bu küçük ve özgün ada asırlarca korsan barınağı olmuş. Küçük beyaz evleri, tertemiz plajları ile biliniyor. Ege denizinin en temiz kalmış, bozulmamış adası sayılıyor. Adalıların ana geçim kaynağı balıkçılık; deniz mahsulleri ve özellikle ıstakozları dünyaca ünlü.
Patmos ise on iki adalar gurubuna dahil. St. John Manastırı çok ziyaret edilen tarihi bir mekan.

Ikaria adası uzun süren yaz festivalleri ile meşhur. Mitolojik karakter Ikarus’tan adını alan bu ada da asırlar boyunca korsanlara barınak olmuş. Yunan iç savaşı sırasında (1946-49) ve albaylar cuntası döneminde (1967-74) sol aydınlar buraya sürgüne gönderilmişler. Nüfusunun büyük kısmı Amerika ve Kanada’ya işçi olarak gitmiş. Henüz turizmin özünü bozmadığı ve çevre kirliliğinin ulaşmadığı bu adalar halklarının kendine özgü yaşam tarzları ile de bilinmekte.

 

Samos Müzeleri:
Samos Arkeoloji Müzesi
Pythagorion Arkeolojik Kolleksiyonlar
Mytilini Paleontological Müzesi
Karlovasi Folklor Müzesi
N. Dimitriou Folklor Müzesi

Samos Arkeolojik Yerleri:
Arkeoloji Müzesi
Ecclesiastical – Bizans Müzesi
Mytilini Paleontological Müzesi
Pythagorion Eupalinus Tüneli
Pythagorion Müzesi
Antik Tiyatro
Logothetis Kalesi
Surlar
Heraion
Iera Odos (Gizli Yol)

Samos Manastırları :
Vronta Monastery
Monastery of Virgin Mary
Monastery of Holly Cross
Monastery of Prophet Elias
Monastery of Holly Zone
Monastery of The Life-Giving Fountain
Monastery of Holly Trinity
St. John the Merciful
Spiliani
Evangelistria of Mt. Kerkis or St. Vasilios
Zoodohos Pigi
Panagia i Sarantaskaliotisa
Virgin Mary and Holly Trinity
Panagia of Vrondiani
Timios Stavros
Aghia Zoni
St. John the Theologian
Panagia Makrini
Panagia Potamou
Panagia Vangelistra Kerki
Panagia Vangelistra Pagonda
Panagia Zoodochou Pigis Kakoperato Kerki
Aghios Ioannis the Almoner
Panagia Spiliani

samos tur sisam turlar gezi eğlence feribot yunanistan ege ada adalar yunan

 

Önemli Uyarı: Yukarıdaki yazıyı izin almadan kullanan siteler hakkında yasal işlem uygulanır.

 

 

 

Sisam Adası (Samos) turlarından haberdar olmak için aşağıdaki “Anadolu Coğrafyası” logosunu tıklayarak Facebook sayfamıza katılabilirsiniz…

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Previous post Kastamonu Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü
Next post Kalealtı Tırmanış Bahçesi
Translate »