Binbaşı Necati Bey Kahraman mı İhanetçi mi ?

BİNBAŞI NECATİ BEY KAHRAMAN MI İHANETÇİ Mİ ?

 

 

Bu sorunun cevabını aramaya başlamadan önce neden konu olarak Bnb. Necati Bey’i (Ahmet Necati Binbaşı) seçtiğimi anlatmak isterim. Ben ilkokul beşinci sınıfı Talatpaşa ve Tugayyolu arasında Bülbül deresi diye andığımız eski Maltepe zamanında pırıl pırıl akan ve etrafında uçuşan bülbüllerden ismini alan şimdi ise laham suyu akan derenin tam yanındaki Binbaşı Necati Bey İlkokulu’nda okudum. Bu nedenle bu isim hafızamda kalıcı şekilde yer etti. Bir süre önce Maltepe’nin tarihi hakkında belge veya bilgi aramak düşüncesi ile Kaynak Yayınları tarafından yayınlanan Atatürk’ün Bütün Eserleri isimli çalışmayı incelemeye başladım ve Bnb. Necati Bey’in isminin geçtiği iki belgeye rastladım, üstelik bu belgeler o dönemde telyazı diye adlandırılan devlet arşivlerinden çıkmış resmi yazışmalardı. Daha ilginç olan bu yazışmalar dönemin Temsil Heyeti Başkanı M. Kemal tarafından, bölgemizde görevli iki önemli komutana yollanmıştı Bu belgeler M. Kemal’in Bnb. Necati Bey hakkındaki tespit ve düşüncelerini içeriyordu. Ama bu iki belgeden önce sizlere Bnb. Necati Bey’in M. Kemal’e gönderdiği şu telyazı ile başlamak isterim:

 

 

Köy içinde suçsuz adam öldürme, Bucak Müdürünü herkesin gözü önünde dövme, köylülerden baskıyla para toplama ve mal alma suçlarından dolayı Yahya Kaptan’ı Hükümete teslim gerekliliği vardır. Dahiliye Nazırlığı önemle bu işi izliyor. Hükümetin güç durumda kalmaması, Yahya Kaptan’ın teslimini gerektiriyor. Buyruklarınızı makine başında bekliyorum efendim. (Belge: 201).

                                                                                                          İmza

Kartal Anadolu ve Rumeli Müdafaai

Hukuk Temsilciler Kurulu Başkanı

Binbaşı Ahmet Necati

 

Yukarıdaki telyazı üzerine M. Kemal daha ileride yakından inceleyeceğimiz bir dizi yazışma yapar fakat bu yazışmalardan en aydınlatıcı olanı Gebze Kaymakamı Mehmet Nurettin’in raporununda içinde bulunduğu Birinci Tümen ve Bolu Bölgesi Komutanı Rüştü Bey’in Temsilciler Kurulu Başkanlığı’na gönderdiği telyazıdır. Bu tel yazıyı aşağıda aynen yayınlıyoruz:

 

 

                                       Yirminci Kolordu Komutanlığına                                     Düzce

K. 4.1.1920 kapalı telyazıya                                                                                     7/8,1.1920

Temsilciler Kurulu Başkanlığına:

Yahya Kaptan için yapılan türlü suçlamalar üzerine, birkaç kez, Yüzbaşı Ali Ağuş Efendi aracılığı ile yaptırdığım soruşturma, adı geçenin suçsuz olduğu sonucunu verdi. Ancak kendisi, okumamış bir kimse olduğundan, görevi içinde sanarak bir takım işler yapmış olabilir. Büyük ve Küçük Arslanlar ise gerçekte haydutturlar. Ancak, ulusal örgüte karşıt düşüncede olduğu kesin bulunan ve Yahya konusunda herkesten daha çok sızlanması gereken Gebze Kaymakamına bu konuda yazdığım yazıyı aldığım 1.12.1919 günlü ve 19 sayılı yanıtın örneği, olduğu gibi aşağıya alınmıştır:

 

Ben, bu tel yazıda bildirilenlere biraz olsun, inanmak gereğinde kaldım ve aynı inanla bu yazıyı İstanbul’da Şevket Bey’e de gönderdim. Benim öğrenemediğim kimi nedenler üzerine, İstanbul’a kendisi için bir işlem yapılması gerekli görüldüğünde, besbelli bir şey denilemeyeceği bilginize sunulur.

 

Örnek

30,11,1919 günlü, 53 sayılı yüksek buyrukları yanıtıdır:

Kartal Müdafaai Hukuk Cemiyeti Bnb. Necati Bey’i, adam öldürme ve Bucak Müdürünü dövme ile ilgili suç bildirmeleri, kişi ve zaman gösterilmediğinden, gerçeğe uygun değildir. Çünkü dövüldüğü bildirilen Bucak Müdürü Burhanettin Bey ise, Yahya Kaptan’ın kendisini dövmediğini ve bir saldırıya uğramadığını resmi olarak ve yazıyla bildirdiği gibi, bu konuda Kaymakamlık katında da hiçbir yakınmada bulunmamıştır.

Adam öldürme işine gelince; Yahya kaptan konusunda hükümete ve adliyeye hiçbir yerden başvurma ve yakınma olmadığı gibi, kendisinin hükümete getirilmesi için bir belge bile yazılmamıştır. Eğer Darıca rumlarından ikisinin öldürülmesi ve Kartal’ın Paşa Köyünden İstelianos çorbacının dağa kaldırılarak kendisinden kurtulmalık istenmesi ve alınması söz konusu ediliyorsa, bu haydutça suçları Arslan Çetesinin işlediği söylenmektedir ve bu kesinlikle doğrudur. Adı geçen çete ise, Yahya kaptana öteden beri düşmandır, Gerçekte Yüzbaşı Nail Efendinin koruyuculuğa ve eli altında iken sayısı on sekize yükselen bu çetenin şimdi Bnb. Necati Bey’in buyruğu altına verilmiş bulunduğu ve kendilerine ellişer lira aylık bağlama yoluna gidilmekte olduğu öğrenilmiş olup köyleri soymaktan vazgeçmedikleri açıktır. Bnb. Necati Bey, Yzb. Nail Bey’in eski okul arkadaşıdır. Kendisi ile bir buçuk ay önce Aydınlı Köyünde, Küçük Arslan Çetesi adamlarından Ali Kaptan’ın dağa kaldırdığı çorbacıdan alınan para ile yaptığı ünlü düğününde buluşmuş sonra birçok kez Bnb. Necati Bey, Yzb. Nail Bey’in evine gelip konuk olmuş, aralarında düşünce birliği sağlanmıştır. Yzb. Nail Bey öteden beri Yahya kaptana karşı olup onu ulusal örgüt kurduğu sırada ilçenin sınırları dışına çıkartmak girişiminde bulunduğu gibi Küçük Arslan çetesince yapıldığı söylenen ve kesinlikle doğru olan yukarda anılmış iki haydutluk olayı ile ulusal güçleri karalamak ve Yahya beyi lekelemek amacı güdüldüğü sezilmiştir. Oysa bu suçlar adı geçen Arslan çetesinin dolaştığı yerlerde ve iş gördüğü alan içinde işlenmiştir. Dahası olayın kovuşturulması için gönderilecek olan İstanbul süvari birliği komutanı Hakkı Bey’in Yzb. Nailk Bey’in ilgililerle haberleşerek, gelmesine gerek kalmadı diye İstanbul’da kalmasını sağlayarak kovuşturmayı bıraktırdığı kesinlikle bilinmektedir. İleri sürülen adam öldürme olayı, bundan başka bir olay ise, bu konuda gerekli bilgi verilmek üzere kişi ve zaman göstererek bildirmek gerekir. Darıca Rum bekçilerinin öldürüldüğü gün, çarşıda ellerini kollarını sallayıp gezen Küçük Arslan çetesince bu işin yapıldığının söylenmesi üzerine, Yzb. Nail Bey korkusundan kendisinin başka bir yere kaldırılmasını istemiş, burada kesinlikle daha oturmayacağını söylemişse de, alay ve tabur komutanları ve Bnb. Necati Bey buraya gelerek Yahya kaptan için bir işlem yapılması için delege Sırrı Bey’e yazdıracaklarına söz ve güvence vererek yerinde kalmasını istemişlerdi. Bu kez, Yzb. Nail Bey, 25 Kasım 1919 Salı günü gelip giden Necati Bey’i aldatarak gerçeğe uymayan ihbarlarda ve suçlamalarda bulunduğu gibi; bir yandan telefonla Yahya Kaptan’ı merkeze çağırtarak, öte yandanda Küçük Arslan çetesini kendi evinde hazır bulundurarak Kaptanı yakalamayı tasarlamışsa da, her nedense bunu göze alamayarak giriştiği işten vazgeçmek ve Necati Bey’de Kartal’a dönme gereğinde kalmıştır. Şu duruma göre, Yzb. Nail Bey, gerek Necati Bey ve gerek onun iş aracı olan Küçük Arslan çetesi aracılığıyla Yahya Kaptanı suçlamaktan ve ona karşı düzenler kurmaktan hiç geri kalmamaktadır. Yahya Kaptan, Kendisine karşı çıkan ve düşman olan Küçük Arslan çetesi gibi köyleri soymaya Hıristiyanları öldürmeyi, yok etmeyi düşünmeyip kendi buyruğu altında bulunan Büyük Arslan Bey çetesince kimi uygunsuz işlet yapıldığında hemen önleme ve cezalandırma yoluna giderek ulusal ülkü olan bağımsızlık ve yurt esenliği kaygısıyla güvenliğin ve düzenin korunmasına çalışmaktadır. Bundan öncede Büyük Arslan Bey çetesinin aman dilemesine ve sığınmasına yardımcı olmak ve bağışlanmasını sağlamakla yaptığı işler övülmeye değer. Yahya Kaptanın suçlu gösterilmesi Yüzbaşının kişisel isteklerine boyun eğmemesinden ve Küçük Arslan çetesince yapılıp Yahya Kaptan’ın üstüne yıkılmak istenen haydutlukların oluşu ve bunu yapanların korunması dolayısıyla Yüzbaşının kınanmasından ve kensisine sert uyarılarda bulunmasından ileri gelmektedir. Bilginize sunulur.

(Gebze Kaymakamı Mehmet Nurettin)

Birinci Tümen ve Bolu Bölgesi Komutanı

Rüştü

 

 

Peki, yukarıdaki belgeler ve daha sonra yakından inceleyeceğimiz diğer belgeleri okuyacak olan M. Kemal’in düşünceleri ne yöndeydi? Öğrenmek için 8.12.1919 tarihinde Sivas’tan Harbiye Nazırı Cemal Paşa’ya yolladığı Tel yazıya bir bakalım:

 

 

 

Şifre

Aceledir

Sivas, 8.12.1919

 

Harbiye Nazırı Cemal Paşa Hazretleri’ne

 

Kartal ve Gebze havalisinde öteden beri devam edegelmekte olan asayişsizlik son derece dikkat çekici görülmüş ve keyfiyetin araştırılması ve bildirilmesi özel olarak 1. Fırka Kumandanı Rüştü Bey’den rica edilmişti. Adı geçenden alınan cevabi şifrede: Maltepe Endaht Mektebi’nde vazifeli bir memur olduğu halde Kartal Müdafaai Hukuk Cemiyeti Reisi sıfatını takınan Bnb. Necati Bey’in Kuvayi Milliye namıyla başına topladığı Arnavut Küçük Arslan çetesi ile halkı soydurmakta olduğu ve Gebze Jandarma yüzbaşısı Nail Efendi’nin de adı geçenin suç ortağı bulunduğuna şüphe kalmadığı; Darıca Rum bekçilerinin katili, İstelyanos isminde bir zenginin dağa kaldırılması vakalarının tamamen aslan çetesine ait olduğu halde hükümeti seniyeye sadık ve milli teşkilatın nezih bir üyesi olan Yahya Kaptan’a adı geçen tarafından bu caniyane vakanın bağlanmakta ve yüklenmekte olmasının ve bu iki subayın hükümet için tehlikeli birer unsur olduğu ve Gebze kaymakamlığının bu konudaki resmi yazılarının da bu fikri teyit ettiği bildirilmektedir. Necati Efendi’nin bir yerden ara sıra para almakta olması, Sait Molla aracılığı ve İngilizlerin tertibi ile alakadar olduğu hissini vermektedir. Dolayısıyla bu iki subayın bir an evvel mahallerinden kaldırılarak zarar veremeyecek mahallelere tayin olunması ehemmiyetle arz olunur.

 

Heyeti Temsiliye namına

Mustafa Kemal

 

 

M. Kemal bir telyazı da Dersaadet Çanakkale Mevkii Müstahkem Kumandanı Miralay Şevket Bey’e yollayarak Harbiye Nazırı Cemal Paşaya yolladığı telyazıyı özetle anlatıp olayın gizlice takip edilmesini ister. Bu belgeyi de aynen yayınlıyoruz.

 

Şifre

Zata Mahsustur.                                                                                                    Sivas, 8.12.1919

 

Dersaadet Çanakkale Mevkii Müstahkem Kumandanı

Miralay Şevket Beyefendi’ye

 

Kartal ve Gebze havalisindeki asayişsizliğin Maltepe Endaht Mektebi’nde memur iken kendisine Kartal Müdafaai Hukuk Cemiyeti Reisi sıfatını veren Bnb. Necati Bey’le Gebze Jandarma Yüzbaşısı Nail Efendi’nin himaye ve idaresi altındaki Arnavut Küçük Aslan çetesi tarafından yapılmakta olduğu ve Bnb. Necati Bey’in İstanbul ile haberleştiği ve bir yerden para almakta bulunduğu belgeli olarak istihbar edilmiştir. Keyfiyet büyük bir ehemmiyetle Harbiye Nazırı Cemal Paşa’ya bildirildi. Ve bu subayların hemen mahallerinden kaldırılarak zarar veremeyecek bir mahalle tayinleri istirham olundu, Tarafınızdan da keyfiyetin gizli olarak takip olunması ve bunların Kartal ve Gebze’den kaldırılmasından sonra meşru ve nezih bir tarzda milli teşkilatın o havalide tamamlanması ve yayılması için icabına şimdiden girişilmesi rica olunur.

 

Heyeti Temsiliye namına

Mustafa Kemal

 

 

Bu iki mesajdan anlaşılıyor ki M.Kemal’inde Bnb. Necati Bey’in suçlu olduğu yönünde düşünceleri vardı. Tabi ki bu konuda hemen kesin bir tespitte bulunmak yanlış, beklide ileride konuyu beraber araştırıp kesin bir kanıya varmaya, ismi Maltepe ilçesinde bir ilkokula verilen Bnb. Necati Bey’in gerçekte nasıl bir geçmişi olduğunu incelemeye sizinde göndereceğiniz her türden belge yazı vb. kaynaklardan faydalanarak en doğru sonuca ulaşmaya gayret edeceğiz.

Araştırma: Özgür AYDOĞAN

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Previous post Bana Mercan’ı Anlat
Next post Selçuk İlçesinde Dağcılık ve Doğa Sporları
Translate »