AYASULUĞ YANGINI

Ayasuluk Kalesi
Ayasuluk Kalesi

AYASULUĞ YANGINI

Tarih 1402

Ankara Savaşı

Timur, bu savaş sonunda Yıldırım Bayezid’i yenip Büyük İskender’in yaptığı gibi Batı Anadolu yöresini egemenliği altına aldı…

Bizans tarihçisi Dukas’ın verdiği bilgiye göre Timur daha Anadolu’da iken maiyetindeki komutanların Efes’te toplanmalarını emretmişti. Bu bölgeyi üs olarak kullanmış ve çadırlar kurarak 1 ay kalmıştır.

Ayasuluğ Kalesi’nde de çok sayıda Osmanlı askeri bulunduğundan Timur burayı kuşatmış ve hatta kale içinde bulunan St. Jean Kilisesine büyük ölçüde zarar verdiği söylenir.

Bunların yaşandığı tarihlerde Aydınoğlu Beyliği içinde hanedandan zeki, kurnaz ve maceraperest bir genç yetişmişti. Kaynaklarda Kara Cüneyd olarak geçen bu bey, Timur bölgeden ayrılır ayrılmaz Ayasuluğ ve İzmir’de hak iddia etti. Osmanlılar, Timur gelmeden önce İzmir’in yönetimini ona vermişti. Fakat, Timur buraları kendisine konukseverlik gösteren İsa Bey’in oğulları II. Umur ve Musa’ya bırakmıştı.

Bunun üzerine Cüneyd kardeşi Kara Hasan’ı da alarak adamlarıyla bu iki kenti ele geçirdi. Kara Hasan’ı bir miktar asker ile Ayasuluğ’da bırakarak kendi de İzmir beyi oldu .

Ayasuluğ elinden alınan II. Umur, amcası olan Menteşeoğlu İlyas Bey’den yardım istedi. Balat’ta (Eski Miletos’ta) toplanan Umur ve İlyas beylerin askerleri 6 bin kişi ile Ayasuluğ’a saldırdılar. Bundan Cüneyd’in haberi olmamıştı. Acilen bir ulak ile İzmir’e Cüneyd’e haber gönderildi. Fakat Cüneyd kendisini tehlikeye atıp yardıma gelmedi.

Kent surları içinde etrafı kuşatılmış olan halk ve askerler teslim olmak gerektiğini söylediler. Kara Hasan, yapacak bir şey olmadığını anlayınca teslim olmamak adına kenti ateşe verdi. 2 günde bütün kent kül ve enkaz yığını haline geldi. St. Jean Kilisesi ve evler, camiler, hamamlar büyük ihtimalle bu yangın ve savaş sırasında yerle bir oldular.

Kara Hasan iç kaleye çekilip kendisini birkaç ay burada savunmayı başarmıştı. Fakat yine Cüneyd’ten yardım gelmeyince teslim oldu. Ardından Marmaris Kalesine hapsedildi. Cüneyd bunu duyunca en güçlü adamları ile Marmaris’e gitti ve kardeşine geldiğini bildirdi. Kara Hasan’da bir yolunu bulup kalenin nöbetçilerine içki ziyafeti verdi. İçkinin etkisiyle Kara Hasan’ın kaçırıldığının farkına bile varmamışlardı.

Cüneyd daha sonra Ayasuluğ’u geri almak için kenti kuşattı, cinayetler işledi. Fakat bütün bunlara rağmen Umur ve Cüneyd barıştılar, hatta Cüneyd, Umur’un kızıyla evlendi. Anca 1425’te ıı. Murad’ın askerleri tarafından yakalanarak idam edildi. Daha sonra 1426 yılında Ayasuluk Osmanlılar hakimiyetine girmiş oldu.

Yani filler tepişirken olan çimenlere oluyor. Bugünde Ayasuluğ’un yani Selçuk’un kaderi bu şekilde, filler tepişiyor kaybeden yine kentimiz ve insanımız oluyor. Kavga eden yine barışıyor olan yine bizlere oluyor. Bu güzelim kentimiz bir türlü ileriye taşınmıyor. İktidar mücadeleleri yüzünden kent iktidarsızlaşıyor.

Nede şanslı ama Selçuk Efes …

Tarihçi Tolga MERT

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Previous post BİR ÖĞRENCİNİN GÖZÜYLE TÜRKİYE’DE TIRMANIŞ
Next post DAĞ REHBERLİĞİ KURSU İLE İLGİLENENLERE MESAJ VAR
Translate »