TDF’ye Sözleşmeli Antrenör Alımı

Read Time:2 Minute, 28 Second

Türkiye Dağcılık Federasyonu’nun merkez teşkilatında istihdam edilmek ve faaliyetlerinde görevlendirmek üzere bir (1) adet sözleşmeli antrenör alınacaktır. Sözleşmeli personel giriş sınavı 15 Ocak 2017 tarihinde sözlü mülakat usulü ile Ankara’da yapılacaktır.

 

İlan metnini ayrıca indirmek için buraya tıklayınız.

 

SÖZLEŞMELİ ANTRENÖR ALIMI ESASLARI

I- MÜLAKATA BAŞVURU ŞARTLARI

A- Genel Şartlar

 1. Başvuru tarihinin son günü itibariyle 40 yaşından büyük olmamak,
 2. Erkek adaylarda askerlikle ilişkisi olmadığına dair belge,
 3. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı bulunmamak,
 4. 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliğine veya ilgili federasyon disiplin talimatına göre bir defada altı aydan fazla, değişik suçlardan toplam bir yıldan fazla veya doping suçu nedeniyle ceza almamış olmak,
 5. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçları ile şike veya teşvik primi suçlarından mahkum olmamak,

B- Özel Şartlar ve Başvuruda İstenen Belgeler

Sözleşmeli antrenör olarak çalıştırılacak kişide aşağıdaki şartlar aranır ve başvuruda ibraz edilmesi istenir.

 1. Üniversitelerin beden eğitimi ve spor öğretimi veren yükseköğretim kurumlarından veya yurt dışındaki dengi okullardan mezun olunan diploma veya mezuniyet belgesi
 2. En az 2. Kademe Dağcılık Antrenörlük Belgesi (vizeli)
 3. T.C. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 4. Özgeçmiş

II- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, TARİHİ VE MÜLAKAT

Adaylar, başvurularını 20.12.2016 tarihinden 10 Ocak 2017 tarihi mesai bitimine kadar gerekli belgeler ile Türkiye Dağcılık Federasyonu Ankara Genel Merkezi’ne şahsen veya posta yolu ile başvuracaklardır. Posta gönderiminde yaşanan sıkıntılardan dolayı zamanında ulaşmayan evraklar işleme alınmayacaktır.

Mülakata katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuru yapanlar mülakata çağrılacaktır. Mülakata çağrılan adaylar, T.C. Kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı yanlarında bulunduracaklardır.

Türkiye Dağcılık Federasyonu gerekli gördüğü takdirde mülakat yeri ve tarihinde değişiklik yapabilir.

III- MÜLAKAT İŞLEMLERİ

Mülakatta adaylar, komisyon üyelerinin her biri tarafından;

 • Dağcılık,
 • Spor Kültürü ve Spor Mevzuatı,
 • Genel Kültür,
 • Vatandaşlık,
 • Muhakeme Gücü ve İfade Yeteneği,
 • Temsil Kabiliyeti

yönünden ayrı ayrı değerlendirilecektir.

Mülakat sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler ile kazanan adaylardan istenilecek belgeler; www.tdf.gov.tr internet adreslerinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

İtirazlar, sonuçların ilan edilmesinden itibaren 3 (üç) iş günü içinde yazılı olarak Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanlığı’na bizzat yapılacaktır. Postayla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. İtirazlar, en fazla 2 (iki) iş günü içinde ilgili komisyon tarafından incelenerek karara bağlanacak ve adayın e-posta adresine bildirilecektir.

IV- GERÇEĞE AYKIRI BEYAN

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılacak ve sözleşme yapılmış ise sözleşmeleri iptal edilecektir. İdare tarafından kendilerine bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte ilgiliden tahsil edilecektir. Bu kişiler hakkında ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

İlgililere duyurulur.

 

 

(.tdf.gov.tr)

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Previous post Bayındır Alankıyı Yaylası Dağ Yürüyüşü
Next post DAĞ KAZALARI ARŞİVİ TEK ADRESTE TOPLANDI
Translate »